Dodávky energetických celků

Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a tepelných rozvodů na klíč, se zaměřením na maximální účinnost, efektivitu provozu a ekologii.

Průmyslové kotle na spalování dřevní biomasy a balíkové slámy.

Stávající i nové zdroje dokážeme přizpůsobit aktuálním legislativním požadavkům na emise. Máme zkušenosti s projekty orientovanými na ochranu ovzduší, čištění spalin a dodatečným získáváním energie ze spalin.

V rámci dodávek kotlů spolupracujeme s výrobcem – firmou TTS eko s.r.o.

Poradenská a projektová činnost

V rámci přípravy nových projektů se rádi podělíme o dlouholeté zkušenosti z provozu SZTE (soustavy zásobování tepelnou energií) v Třebíči, výrobou tepla v průmyslových kotlích na biomasu (dřevní hmotu, balíková sláma) a logistikou a skladováním biomasy.

Dodávky tepla

TTS energo má v Třebíči svoji tradici. Od roku 1995 působíme na trhu s teplem. Náš progresivní a inovativní přístup nás dovedl k myšlence ekologického vytápění našeho města. Již od roku 2001 jsme se začali soustředit na obnovitelné zdroje pro výrobu tepla. V rámci České republiky jsme průkopníci ve využití biomasy na výrobu tepla. Aktuálně vyrábíme z biomasy přes 90 % tepelné energie a s cenou tepla patříme k nejlevnějším v rámci ČR.
V rámci provozu vykupujeme palivo od místních lesníků a zemědělců, díky tomu udržujeme peníze v regionu a vznikají další pracovní možnosti.

přejít na stránku